Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 23.01.2019 r.

W dniu wczorajszym, tj. 22.01.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło ostatnie zajęcia w ramach dwóch styczniowych cykli warsztatów pt. „Od pomysłu do projektu” dotyczących reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Warsztaty skierowane były do osób planujących realizację projektów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i obejmowały zajęcia z metodologii projektowej, a także zasad sporządzania biznesplanu.

Choć pierwotnie zakładano organizację jednego cyklu, to zainteresowanie warsztatami ze strony potencjalnych Wnioskodawców było tak duże, że prowadzący postanowili zorganizować warsztaty dla osób z listy rezerwowej, tworząc z nich drugą, równie liczną grupę.

Uczestnicy obu cykli, podczas dziesięciogodzinnych warsztatów, uzyskali podstawową wiedzę z zakresu wdrażania projektów: począwszy od pomysłu i określenia potrzeb poprzez analizę interesariuszy, określenie celów projektu, zakładanych wskaźników, planowania działań i harmonogramu po monitoring rezultatów projektu i jego ewaluację.

 

  

 

W ramach części praktycznej przyszli przedsiębiorcy dokonywali analizy elementów biznesplanu pomocnych przy ocenie opłacalności projektów biznesowych, analizowali potencjalnych klientów, dostawców i konkurentów swojego przedsięwzięcia, dokonywali analizy silnych i słabych stron swojej działalności, zewnętrznych zagrożeń i możliwości dla jej rozwoju, określali ofertę przedsiębiorstwa poprzez charakterystykę produktów i usług, a także sposoby dystrybucji swoich produktów/usług i promocji swojej oferty.

 

  

 

Dodatkowo, wraz z prowadzącymi, opracowali wspólnie bilans zysków i strat dla wymyślonego przedsięwzięcia biznesowego. Na zakończenie przedstawione zostały założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2020 jako potencjalnego źródła finansowania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wsparcia operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Warsztaty prowadzili pracownicy Biura LGD: Monika Żydek (główny specjalista ds. projektów grantowych) oraz Łukasz Piotrowski (główny specjalista ds. przedsiębiorczości i projektów infrastrukturalnych).

 

  

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.