Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 21.01.2019 r.

 

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2019 na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli tzw. premii w wysokości 50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Doradztwo świadczone jest indywidualnie, w formie bezpośredniej, tzn. Wnioskodawca osobiście korzysta z usługi sklasyfikowanej przez LGD jako usługa konsultacyjna, co korzystający z usługi potwierdza własnoręcznym podpisem na Formularzu wykonania usługi doradczej. Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy, a tym samym uzyskania 2 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o przyznanie pomocy, który wypełniony został przez Wnioskodawcę. Niespełnienie wymogu pracy nad wypełnionym wnioskiem klasyfikuje doradztwo jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. O klasyfikacji zakresu udzielonego doradztwa decyduje pracownik biura LGD.

Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze LGD do dn. 15.02.2019 r., przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu. Zapisy na doradztwo odbywają się drogą telefoniczną, nr kontaktowy do biura LGD: (52) 524-64-34 lub 607-822-019.

Szczegóły konkursu nr 1/2019: www.rlks.naklo.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.