Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 23.10.2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającymi naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych do udziału w „Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów”.

Termin i godzina szkolenia: 30 października 2018 r. (wtorek), godz. 12.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią (ul. Pocztowa 14, Nakło nad Notecią)

Miejsce szkolenia dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

Zgłoszenia udziału należy dokonać pod numerem tel.: 607-822-019 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29.10.2018 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

Uwaga: Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca na etapie ubiegania się o wsparcie może uzyskać punkty za kryterium: „Doradztwo biura LGD” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o powierzenie grantów (1 pkt – Grantobiorca ukończył szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o powierzenie grantu zorganizowane przez biuro LGD).

 

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów ogłoszone zostały w ramach projektu: Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

Pula środków w naborach wynosi:

  • Konkurs nr 1/2018/EFS – aktywizacja społeczna, w tym: kluby młodzieżowe, spotkania integracyjne, wydarzenia kulturalne, imprezy rekreacyjne – 800 000,00 zł

Konkurs nr 2/2018/EFS – aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże – 450 000,00 zł

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Maksymalna wysokość grantu wynosi:

  • Konkurs nr 1/2018/EFS – 50 000,00 zł

Konkurs nr 2/2018/EFS – 150 000,00 zł

O powierzenie grantu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Szczegóły dotyczące naborów na stronie www.rlks.naklo.pl (zakładka: OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW).

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.