Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 29.01.2018 r.

 

Od 22 stycznia na terenie powiatu nakielskiego trwają spotkania informacyjno-konsultacyjne otwarte prowadzone przez pracowników biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

 

  

 

Spotkania mają na celu zapoznanie mieszkańców kolejnych gmin z bieżącą działalnością biura LGD, przede wszystkim jednak prezentowane są szczegóły wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

 

Do tej pory spotkania miały miejsce z mieszkańcami:

Gminy Sadki – 22 stycznia w Anielinach, gminy Mrocza – 23 stycznia w Matyldzinie oraz gminy Nakło nad Notecią - 24 stycznia w Trzeciewnicy, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci lokalnych samorządów, sołtysi, radni gminni oraz powiatowi.

 

 

 

Podczas prezentacji Strategii uczestnikom spotkań przedstawione zostały jej priorytety, cele i planowane do osiągnięcia wskaźniki. Ponadto szczegółowo omówione zostały przedsięwzięcia LSR, w ramach, których możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia przez poszczególnych beneficjentów. Przedstawiono stan realizacji LSR w roku 2017. Zaprezentowane zostały również planowane nabory wniosków oraz działania wspierające Stowarzyszenie – pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji. Spotkania były także okazją do integracji mieszkańców oraz generowania pomysłów na inicjatywy lokalne.

 

Zapraszamy mieszkańców kolejnych gmin na spotkania: gmina Szubin, 29 stycznia od godziny 16.00 w świetlicy wiejskiej w Małych Rudach oraz gmina Kcynia, 31 stycznia w świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych. Mamy nadzieję, że spotkania te będą równie udane a wnioski ze spotkań konstruktywne jak pozostałe.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.