Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 12.01.2018 r.

 

 

Kursy, szkolenia, staże i praktyki, a także doradztwo zawodowe, kluby młodzieżowe oraz trening umiejętności społecznych to tylko kilka przykładowych form wsparcia, na które będzie można otrzymać dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przekazywanych przez Partnerstwo dotacji jest poprawa aktywności społecznej mieszkańców powiatu nakielskiego, a ich zadaniem motywowanie do świadomego podejmowania zatrudnienia, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, pomoc w zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i ekologicznym.

 

W ramach wspomnianego Projektu Grantowego Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2022 planuje przeprowadzić 10 naborów wniosków na łączną kwotę 3 112 000,00 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 tys. zł przy projektach dot. aktywizacji społecznej oraz 150 tys. zł przy projektach dot. aktywizacji zawodowej. W sumie wsparciem objętych ma zostać 500 mieszkańców powiatu nakielskiego. Co ważne, działania w ramach projektów kierowane winny być do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pierwszy nabór wniosków na realizację projektów ułatwiających integrację oraz powrót na rynek pracy osób z grupy defaworyzowanej Partnerstwo planuje uruchomić na przełomie marca i kwietnia br.

 

W związku z powyższym Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii uzależnień oraz reprezentantów innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dot. możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin. Spotkania odbędą się 25.01.2018 r. w siedzibie Partnerstwa (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią), w dwóch godzinach do wyboru: 11:00 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 607-822-019 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 22.01.br. (włącznie). Osoby niepełnosprawne, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach, prosimy o informację telefoniczną. Dostosujemy miejsce spotkania do Państwa potrzeb.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.