Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 13.09.2017 r.

 

Zasady powierzania grantów oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs nr 1/2017/G poznali uczestnicy ostatniego szkolenia skierowanego do organizacji pozarządowych, które odbyło się 12. września w Nakle nad Notecią.

 

Podczas szkolenia przedstawiciele lokalnych NGO zapoznali się z warunkami udzielenia wsparcia oraz szczegółowymi założeniami Projektu Grantowego LGD, w ramach którego ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów miękkich służących aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez organizację m.in. przedsięwzięć edukacyjnych oraz wydarzeń nawiązujących do dziedzictwa Krajny i Pałuk.

 

Ponadto uczestnikom szkolenia przedstawione zostały Lokalne Kryteria Wyboru, wg których oceniane będą projekty składane w ogłoszonym naborze, a także zobowiązania wynikające z Umowy o powierzenie grantów.

 

Nabór wniosków w konkursie nr 1/2017/G rusza 19.09.2017 r. i potrwa do 02.10.2017 r. (włącznie). Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura LGD. Szczegóły na stronie: www.rlks.naklo.pl.

 

 

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.