Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

 

W miniony piątek, tj. 08. września, pracownicy biura Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczyło rozliczania operacji realizowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze powiatu nakielskiego poprzez podejmowanie bądź rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Uczestnikom szkolenia przypomniane zostały zobowiązania wynikające z zapisów Umowy o przyznanie pomocy, na podstawie której Beneficjenci otrzymali wsparcie ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023. Ponadto wskazane zostały skutki niewywiązania się z przyjętych zobowiązań.

 

Pracownicy biura LGD przedstawili zasady sporządzania wniosku o płatność. Zwrócili uwagę na gromadzenie i właściwe przygotowanie dokumentów potwierdzających realizację rzeczowo-finansową operacji. Mówili m.in. o zakresach obowiązków odpowiadających utworzonemu stanowisku pracy, o drugostronnych opisach faktur, o prowadzeniu wyodrębnionej księgowości lub posiadaniu Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

 

Na koniec omówione zostały obowiązki przedsiębiorców wynikające z konieczności ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

 

Tych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, Partnerstwo zachęca do korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD (tel. 607-822-019).

 

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.