Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 06.09.2017 r.

 

 

Druga grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu nakielskiego wzięła udział w szkoleniu nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs nr 1/2017/G.

 

Podczas wtorkowego szkolenia jego uczestnicy poznali specyfikę naborów przeprowadzanych w ramach Projektów Grantowych LGD Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, a także szczegółowe założenia ogłoszonego konkursu. Ponadto członkom NGO przedstawione zostały warunki udzielania wsparcia wynikające z zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

 

Dorota Stanek – dyrektor biura LGD – omówiła zobowiązania Grantobiorców wynikające z zapisów Umowy o powierzenie grantu, zaś Monika Żydek – główny specjalista ds. projektów grantowych – zapoznała uczestników szkolenia z najważniejszymi zasadami wypełniania wniosku o powierzenie grantów oraz sporządzania załączników niezbędnych do oceny wniosku. Podczas szkolenia poruszony został także temat Lokalnych Kryteriów Wyboru, wg których Rada LGD ocenia projekty złożone w konkursie.

 

Ostatnie już szkolenie w ww. zakresie odbędzie się 12.09.2017 r. o godz. 16:15 w biurze LGD. Zapisy przyjmowane są telefonicznie: (52) 524 64 34 lub 607-822-019.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem: www.rlks.naklo.pl.

 

 

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.