Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Drodzy Beneficjenci,

 

w związku z błędami, które pojawiają się na etapie sporządzania wniosku o płatność, w tym z nieprawidłowościami występującymi na etapie realizacji operacji, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu rozliczania operacji oraz wywiązania się ze zobowiązań umowy, które odbędzie się 8. września.

W miniony wtorek pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadzili szkolenie dla organizacji pozarządowych z powiatu nakielskiego, podczas którego poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia II LSR: Aktywni dla siebie i regionu oraz wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Drodzy członkowie lokalnych NGO,

 

informujemy, iż na szkolenie organizowane przez nas 22. sierpnia br. z zasad powierzania grantów oraz wypełniania dokumentacji konkursowej nie ma już miejsc. Jednocześnie zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniu w drugim terminie, tj. 05.09.2017 r. (wtorek).

 

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza członków lokalnych organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami oraz wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

  Drodzy Członkowie lokalnych organizacji pozarządowych,

 

już dziś informujemy, że na przełomie sierpnia i września planujemy ogłosić nabór wniosków na realizację działań w ramach przedsięwzięcia II LSR: AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu.

 

Szanowni Beneficjenci,

w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypominamy o obowiązku aktualizacji Państwa danych producenta (w tym m.in. numerów rachunku bankowego) w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Aktualizacja danych pozwoli na uniknięcie opóźnień w wypłacie środków.

Warsztaty „Od pomysłu do projektu” organizowane i prowadzone przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk to dwa dni praktycznych zajęć z odrobiną teorii, które członkom lokalnych organizacji pozarządowych pomagają odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób pomysły NGO na różnorodne działania ubrać w dobry projekt?.

W miniony piątek pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przeprowadzili bezpłatne szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami. Uczestnikami szkolenia byli lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu nakielskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na założenie oraz rozwijanie przedsiębiorczości w ramach ubiegłorocznych konkursów LGD.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku ubiegłym i otrzymali wsparcie w ramach konkursu LGD nr 1/2016 oraz konkursu LGD nr 2/2016, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy uzyskanej ze środków LSR oraz wypełniania wniosków o płatność wraz z załącznikami.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – raz jeszcze – zachęca podmioty działające na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego do przygotowania fiszki projektowej dla działań z zakresu aktywnej integracji, które mogłyby uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach LSR.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.